divendres, 3 de desembre del 2021

Qui jutja els jutges?

 

Tenim un problema greu amb la justícia, que en el seu moment (la mal anomenada Transició) no es va “canviar” i és hereva directa del franquisme, per la qual cosa hi ha un manca de tradició democràtica que la fa tancar-se en ella mateixa, una altra derivada d’això és que no té clara la divisió de poders (fixeu-vos que molts jutges estan directament lligats a partits polítics) i, finalment, el seu pensament no deixa de tenir una visió centralista i centrípeta de la política, i això provoca decisions com la retallada de l’Estatut o la sentència del procés (que són decisions polítiques).

 

Quan els polítics deixen de fer política, els tribunals la fan; aquesta és la trista constatació després d’una llarga llista de fets que s’han produït darrerament al nostre país.

 

Només dos exemples: Parlant de la pandèmia, amb quins criteris científics els tribunals tomben posicions que els experts en medicina promouen? De veritat, els jutges també saben més de medicina que els metges? Poden saber molt de lleis però la ciutadania no té gens la certesa que l’aplicació sigui clara, perquè ja hem vist que cada jutge té el seu “criteri” a l’hora de valorar-les.

 

El segon exemple, se’ns dubte, és la llei que obliga a les escoles a donar un 25% d’assignatures en castellà. Quin criteri pedagògic han seguit? S’han pres en consideració els criteris pedagògics? i la realitat social on s’ha d’aplicar? El Parlament, representant de la sobirania popular, ja hi va dir la seva en aquest aspecte, tenen més poder que els parlamentaris escollits pel poble per decidir-ho? Amb quin argument proposen un 25% i no un 3% o un 75%?

 

Massa preguntes per als srs. jutges, que semblen habitar als núvols i es pensen que estan per damunt del bé i del mal.

 

On són els polítics? Què fan amb les lleis? Els diputats són els encarregats de fer les, a què esperen per canviar-les? Per aclarir-les i així els jutges puguin fer la feina que la societat a la qual serveixen les puguin aplicar amb un criteri clar i amb responsabilitat social que se’ls demana, perquè, qui jutja els jutges? perquè si ho fan entre ells estem perduts, perquè molts semblen tenir (o tenen) un biaix ideològic determinat; i rarament a favor nostre ni de la societat a qui, teòricament, haurien de servir.

 Desembre de 2021

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada